Jeg har fået en del hjælp af Pernille […]. Hun har fået mig til at forstå, hvorfor det er vigtigt, med et gennemarbejdet plot, og en gennemarbejdet verden i f.eks. fantasy, for at kunne skabe en god historie. Gennem en masse dybdegående spørgsmål til mit plot, har hun fået mig til at tænke kritisk selv. Hvorfor sker dette og ikke noget andet, hvad nu hvis det ikke skete, er det her realistisk osv.

Hun har påpeget, hvad der fungerer, og i det fleste tilfælde, hvad der ikke fungerer og peget mig i den rigtige retning, ved at stille åbne og kritiske spørgsmål, således at det stadig er mit plot og mine ideer, men mere gennemarbejdede.

Louise Lund Olesen, Forfatter

Reklamer

Louise Lund Olesen – author (DK)